Позитивната психология и облачните технологии:
нови хоризонти за образованието

Пловдив, 4 и 5 юни 2018 г.

Конференция на Община Пловдив, Пловдивски университет и Център за творческо обучение

Такси за участие в конференцията

За 1 участник: 70 лв.
За втори и всеки следващ представител от същата организация: 50 лв.

Таксата включва:

  • Конферентни материали и кафе-паузи
  • Удостоверение за участие
  • Получаване на сборник с материали от конференцията (в електронен формат)
  • Публикация в отпечатан сборник с материали от конференцията (за презентаторите)

След регистрация екипът на конференцията ще изпрати проформа фактура за заплащане на таксата за участие.

Copyright © 2018 Център за творческо обучение, Пловдивски университет