Позитивната психология и облачните технологии:
нови хоризонти за образованието

Пловдив, 4 и 5 юни 2018 г.

Конференция на Община Пловдив, Пловдивски университет и Център за творческо обучение

Лектори

Проф. дпн Румен Стаматов

Ръководител катедра „Психология“ - ПУ “Паисий Хилендарски”

Доктор на педагогическите науки, СУ “Климент Охридски”

Рори Стийл

Технически директор и заместник-директор по учебната програма Beaulieu Convent School, о. Джърси, Великобритания

Застъпник на използването на технологии за образование Изтъкнат обучител на Apple Сертифициран иноватор и обучител на Google

Мария Гайдарова

Директор на ОУ "Райна Княгиня", гр. Пловдив

Специалист по организация и управление. Обучител на директори и за оценяване на системата на образование.

Проф. д-р Галин Цоков

Заместник-декан на Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти – ПУ ”Паисий Хилендарски”

Професор по педагогика /управление на образованието/

Стефан-Адриан Апатеану

Предприемач, който развива няколко компании, работещи в образователния сектор, които предлагат професионално развитие и услуги в областта на информационните и комуникационни технологии.

Понастоящем работи върху училищни проекти в цяла Румъния. Изпълнителен директор е на Edu Apps SRL - компания партньор на Google за образованието

Доц. Снежина Петрова

Възпитаник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър” в класа на проф. Маргарита Младенова, проф. Иван Добчев и проф. Георги Дюлгеров.

Съосновател и изпълнителен директор на сдружението за независими театрални проекти „Легал Арт център”, ръководител на департамент „Театър” в НБУ и щатна актриса в Народния театър „Иван Вазов”.

Александър Ангелов

Притежава сертификати Google Certified Trainer, Google Innovator и Microsoft Certified Educator

Работата му го е отвела в повече от 700 училища и детски градини в България и над 100 училища и детски градини в Европа и по света.

Вера Тодорова

Докторант по педагогическа и възрастова психология, ПУ "Паисий Хилендарски" 2018, Магистър по позитивна психология- ПУ "Паисий Хилендарски" 2017

Сертифициран обучител по Позитивно възпитание в класната стая, Асоциация по позитивно възпитание, САЩ, 2018

Д-р Маргарита Бакрачева

Доктор по психология, специалист обучително програми по психология на личността, социална психология, психология на аз-образа.

Преподава в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Военна академия „Г. С. Раковски”, Европейски политехнически университет.

Доц. Елена Събева

Ръководител катедра Предучилищна педагогика, Педагогически факултет на Пловдивския университет.

Координатор на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, директор на две магистърски програми: „Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина” и „Алтернативи в предучилищната и началната педагогика”; председател на комисията по етика към Педагогическия факултет.

Димитрина Докимова

Учител по география

Заместник-директор по образователни технологии в МГ "Д-р Петър Берон", Варна.

Ренета Венева

Психолог, специалист по Монтесори педагогика и терапия

Преподавател в Нов български университет

Ако желаете да бъдете лектор на конференцията и да споделите своята образователна практика, молим, изпратете ни резюме на Вашата презентация чрез бутона по-долу

Copyright © 2018 Център за творческо обучение, Пловдивски университет