Позитивната психология и облачните технологии:
нови хоризонти за образованието

Пловдив, 4 и 5 юни 2018 г.

Конференция на Община Пловдив, Пловдивски университет и Център за творческо обучение

4 юни 2018 г.

Пленарна сесия

Зрителна зала, ет. 1

12:00 – 13:00    Регистрация на участниците

13:00 – 13:30    Официално откриване
                             Видео филм „Радостта от училището“, награждаване
                             Проф. д-р Запрян Козлуджов, Ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
                             
Проф. дпн Румяна Танкова, Декан на Педагогическия факултет на ПУ, Донка Щилянова, Началник отдел “Образование”,
                             Община Пловдив,
Рени Димова, Председател на УС на Сдружение Център за творческо обучение

13:30 – 13:55    Позитивната психология и съвременното образование
                              Проф. дпн Румен Стаматов, ПУ „Паисий Хилендарски“, Проф. д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски“

13:55 – 14:20    Монтесори педагогиката в светлината на позитивното образование
                              Ренета Венева и Йорданка Пискова, обучители по Монтесори педагогика, НБУ 

14:20 – 14:4   Проект “Иновативни училища“ – реализирани образователни иновации в Пловдивските училища 
                              Мария Гайдарова, Директор на ОУ Райна Княгиня, гр. Пловдив

14:40 – 15:00    Училище „в облака“
                              Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение

15:00 – 15:30    Кафе пауза

Паралелна сесия „Позитивната психология“

Голяма конферентна зала, ет. 1

15:30 – 16:15    Позитивна психология и личностно развитие
                              Презентатор: Проф. д-р Станислава Стоянова, ЮЗУ „Неофит Рилски“
                              Панелисти: доц. д-р Стоил Мавродиев, Л. Димитрова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Жанета Ямалиева, докторант , ПУ „Паисий
                              Хилендарски“,
Любомира Велчева, Международна награда на херцога на Единбург България

16:15 – 17:00    Позитивната психология и благополучие на ученика
                              Презентатор: проф. д-р Ем. Алексиева, СУ “Св. Климент Охридски”
                              Панелисти: доц. д-р Ивайло Старибратов, Директор на МГ „Акад. К. Попов“ –  гр. Пловдив, Виолета Иванова, Педагогически съветник                                 ОУ “Васил Петлешков“ – гр. Пловдив, Светлана Нанчева, докторант ИИОЗ-БАН

Паралелна сесия

Зала „Център за творческо обучение“, партер

15:30 – 16:00    Как се прави училище на бъдещето?
                              Иван Стоянов, директор и Иван Иванов, зам.директор на СУ “Христо Ботев”, гр. Карнобат

16:00 – 16:30    Подобряване на микроклимата и ефективността на комуникациите в учебното заведение чрез облачните технологии
                              Таня Николова и Боряна Хвойнева, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Пловдив

16:30 – 17:00   10 съвета за смислено внедряване на технологии в училище: опит от Финландия, Чехия, Великобритания и САЩ
                              Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение

5 юни 2018 г.

Пленарна сесия

Зрителна зала, ет. 1

09:30 – 10:15    Да преместим училището „в облака“
                              Рори Стийл, Училище „Бюли Конвент“, о. Джърси – Великобритания
                              Модератор: Надежда Юрукова

10:15 – 11:00    Позитивното образование и училището на бъдещето
                              Презентатор: Проф. д-р Галин Цоков, Зам.-декан на ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски“
                              Панелисти: Вера Тодорова, ДИПКУ при Тракийски университет, Павлина Балева, Старши учител, 2-ро ОУ „П.Р. Славейков“ – гр. Стара                               Загора, Десислава Игнатова

11:00 – 11:30    Кафе пауза

11:30 – 12:15    Позитивната психология за позитивно образование отвъд различията
                              Презентатор: доц. д-р Снежина Петрова, гл. ас. д-р Георги Гочев, Нов български университет
                              Панелисти: доц. д-р Светлана Сарийска , ПУ „П. Хилендарски“, Офелия Кънева, докторант в ПФ на ПУ „П. Хилендарски“, Яница Янева,
                              МГ “Д-р Петър Берон“ – Варна

12:15 – 13:00    Интегриране на Google G Suite и облачни услуги в училищата в Румъния
                              Стефан Апътеану, ADMA Румъния

13:00 – 14:00    Обяд

Паралелна сесия „Позитивната психология“

Голяма конферентна зала, ет. 1

14:00 – 14:45    Позитивната психология и ученето през целия живот като път към щастието
                              
Презентатор: доц. д-р Маргарита Бакрачева, Военна академия „Георги Стойков Раковски“
                              
Панелисти: д-р Пламен Димитров, Председател на УС на Дружеството на психолозите в България, ас. д-р Венелина Стоева, ПФ на ПУ                               „Паисий Хилендарски“, Ина Карова, докторант в ПУ „П. Хилендарски“

14:45 – 15:30    Позитивната психология и радостта от детството
                              
Презентатор: доц. д-р Елена Събева, ПУ „Паисий Хилендарски“
                             
Панелисти: Борислава Вичева, Директор на Детска градина „Кремена“ – Пловдив, Иглика Ангелова, КАИТ експерт, България,
                              Роза Динчева, докторант ПУ „Паисий Хилендарски“

 

15:30 - 16:00     Кафе пауза

16:00 – 17:00    Позитивно възпитание – работилница
                              
докт. Вера Тодорова, ПУ „Паисий Хилендарски“

17:00 – 17:30    Закриване на конференцията (пленарна сесия в Голяма конферентна зала, ет. 2)

Паралелна сесия

зала „Център за творческо обучение“, партер

14:00 – 14:45    Виртуалната реалност – Преоткриване на света (и отвъд) с Google експедиции
                              
Стефан Апътяну, ADMA Румъния
                              
Модератор: Надежда Юрукова

14:45 – 15:30    Пловдив – социолект и културни паметници на града през вековете
                              практическо занятие с ученици с Google classroom, Панка Вълева, младши учител на годината, СУ „Черноризец Храбър“

15:30 - 16:00     Кафе пауза

16:00 – 16:20    Google classroom – учители отвъд учебниците
                              добра практика, представена от Димитрина Докимова и Маргарита Николова, МГ “Д-р Петър Берон”, гр. Варна

16:20 – 17:00    GEG Пловдив представя: Дон Кихот има свое място “в облака”
                              Милена Симеонова, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив
                              
За „старите“ поети пред „новото“ поколение ученици
                              
Елена Вързилова, ЕГ “Иван Вазов, гр. Пловдив
                              
Модератор: Станислава Долапчиева, Център за творческо обучение

17:00 – 17:30    Закриване на конференцията (пленарна сесия в Голяма конферентна зала, ет. 2)

Паралелна сесия „Иновативни училища“

Малка конферентна зала, ет. 1

14:00 – 14:45    Опитът от въвеждане на Монтесори в детските градини в Община Пловдив
                              Радка Гъркова, Детска градина „Мирослава“ – Пловдив

14:30 – 15:00    Творчески методи за успешна интеграция в мултикултурни училища (проектът SEDIN)
                              Рени Димова, Център за творческо обучение

14:45 – 15:30    „Новото училище: А. Георгиев – Коджакафалията в гр. Бургас: изграждане на образователен PERMA модел в контекста на
                              дигиталната трансформация“
                              Михаил Ненов, директор; Севил Иванова, психолог и Таня Сребрева, учител

15:30 - 16:00     Кафе пауза

16:00 – 16:30    Екипна работа с интерактивни елементи в практиката на стажант-учители и базов учител
                              Виолета Дончева, ОУ “В. Петлешков“ – гр. Пловдив

16:30 – 17:00    Предстои потвърждение

17:00 – 17:30    Закриване на конференцията (пленарна сесия в Голяма конферентна зала, ет. 2)

Copyright © 2018 Център за творческо обучение, Пловдивски университет